Ḥasina d Linda wwint-d taɣect-a « Ssendu » n ucennay Yidir, i wid d tid yebɣan a tt-isinen akken ilaq. Nessaram a tt-tcennum garawen g yexxamen-nwen, i tarwa nwen, i usmekti n unaẓur Yidir i ɣ-yeǧǧan deg useggas 2020 (Sin igiman  sinmraw ). Aḍris-a yettak azal i wamek imezwura d imawlan uɣen tanummi ad ddren, a dd-kksen – seg wayen i d-yekkan seg wakal – ayen ilaqen i tfamilt-nsen akken a ttečč u a ttennerni.

« Yella yiwen yella ulac-it, yella yiwen ulac-it yella ! »

Nbudd awen(t) timesliwt d taɣuri igerrzen.

SSENDU – Idir (1979)

Ssendu, ssendu, tefkeḍ-d udi d amellal
Ssendu, ssendu, akken a neččar abuqal
Ndu ndu ay iɣi, efk-d tawarect  bbudi
Akken i tt-nettmenni

Taxsayt i ḥazen ifassen, d kem a yesɛiɣ d-lbaḍna
Ulamma laẓ yettwasen, lḥif yezzuznit ccna
Nuẓ-d ɣur-m a nessendu, taxsayt-iw teɣra i lhu
Iɣi ad yendu yefru, s lfeḍl-ik a baba inu

Ssendu, ssendu, tefkeḍ-d udi d amellal
Ssendu, ssendu, akken a neččar abuqal
Ndu ndu ay iɣi, efk-d tawarect  bbudi
Akken i tt-nettmenni

A taxsayt barka tura, nettwali qrib d azal
Ɣurem i nerriɣ tuttra, bɣiɣ kem ad tareḍ azal
Ssendu s ufus lqis, udi yufrar yettḥarqis
Kseɣ-d aɛbar d nefs-is, i temɣart d warraw-is

Ssendu, ssendu, tefkeḍ-d udi d amellal
Ssendu, ssendu, akken a neččar abuqal
Ndu ndu ay iɣi, efk-d tawarect bbudi
Akken i tt-nettmenni